Värdegrund

Naturen har ingen brådska och allt har sin tid

Idén

Stiftelsen hemmet driver ett vårdhem med kristen och vårdvetenskaplig värdegrund i en kärleksfull
kultur. Hemmet vill skapa förutsättningar för en levande verksamhet och utgöra ett komplement till
den offentliga vården, ett alternativ för människor som behöver hjälp att genomleva sitt lidande mot
hälsa. Vårdhemmets litenhet, stabilitet, gemenskap och hemkänsla är grundläggande faktorer. På
hemmet finns möjlighet till enskilda samtal, ensamvarande och gruppgemenskap. Den sociala
uppbyggnaden skapas genom trygga dagliga rutiner. Hemmet erbjuder en trygg gemenskap där varje
enskild person får arbeta i den takt den förmår mot mera livgivande meningssammanhang. Vi jobbar
med människan i centrum, vi ser människan framför sjukdomen och vårt mål i vården är att väcka
längtan till liv.

Kulturen

Vårdkulturen präglas av att bygga upp trygga tillitsfulla ritualer för de inneboende att längta till och därigenom bygga upp ett meningssammanhang där livet och tiden blir värdefull. Kulturen som är bärare av gemenskapens kraft skall vara renande och näringsgivande. Vår strävan på Hemmet är att vårdarna, med sin hållning, kunskap och erfarenhet samt med kärleken som grundmotiv och med viljan att lindra människors lidande genom vårdandets etos, ständigt skall återskapa den lidande människans möjligheter att hitta sin längtan till ett meningsbärande liv.

Scroll to Top